อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายจิระเดช มาแสวง
ผอ.กองช่าง

นายศักดิ์ชัย สุยคำไฮ
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายชลธี ผังคี
ผช.ช่างโยธา

นางวัขรี กาศรี
ผช. เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

นายนคร พงไพร
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายชลัมพล ผังคี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายสมพร เรืองคำไฮ
คนงานทั่วไป

นายถนอม พิมมา
คนงานทั่วไป