อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อระเบียบกฏหมาย วันที่ ผู้ชม
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537...

20 ม.ย. 64 308
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ อปท.

พรบ/พรก - 15 ส.ค. 2562 :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี...

20 ม.ย. 64 300
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ –พระราชบัญญัติการขนส่...

20 ม.ย. 64 353
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น –พระราชบัญญัติระเบียบข...

20 ม.ย. 64 320