อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 พฤษภาคม 63 View : 333
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :