อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 265
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :