อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการตามแบบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 258
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :