อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
วันที่ : 16 กรกฎาคม 63 View : 354
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :