อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: มาตรการป้องกันการรับสินบน


มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ : 16 กรกฎาคม 63 View : 348
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :