อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
  View : 235
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :