อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : 16 กรกฎาคม 63 View : 361
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :