อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล


แนวทางปฏิบัตตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  View : 123
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :