อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 105
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :