อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายประสาร กาศรี
นายก อบต.คำไฮ

นายสวัสดิ์ มาลารส
รองนายก อบต.คำไฮ

นายสำรอง ผาริโน
รองนายกอบต.คำไฮ

นางสาวกฤษณี โมลา
รองนายก อบต.คำไฮ