อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายประสาร กาศรี
นายก อบต.คำไฮ
เบอร์โทรมือถือ: 089-2751137

นายสวัสดิ์ มาลารส
รองนายก อบต.คำไฮ
เบอร์โทรมือถือ: 086-2595844

นายสำรอง ผาริโน
รองนายกอบต.คำไฮ
เบอร์โทรมือถือ: 087-9473844

นางสาวกฤษณี โมลา
เลขานุการนายก อบต.คำไฮ
เบอร์โทรมือถือ: 090-2657481