อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อสอบถามข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ
ที่อยู่:หมู่ที่ 1 บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140

หมายเลขโทรศัพท์/: 043-591204
e-mail:khamhai.palat@gmail.comติดต่อเราผ่าน facebook : 


 

ช่องทางแสดงความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทาง เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ช่องทาง แจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริต 
 
 
ปักหมุดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮView : 3708